Kalifornia

Jagasin raamatuks saanud rännaku pildid parema jälgitavuse huvides külastatud riikide kaupa. USA osariigid said siinjuures igaüks eraldi peatüki, sest tähtsustamata poliitilist korda, kujutavad need looduse mõttes tõepoolest eraldi piirkondi ja on üksi võetuna suuremad, kui nii mõnedki iseseisvad riigid. Ja kes teab – pole ju võimatu, et ühel ilusal päeval kuuluvadki igaüks neist aladest taas erinevaile põlisameerika hõimudele. 😉